Covid-19-pandemin har satt fokus på äldreomsorgen. Frågor och debatt har väckts om den svenska äldreomsorgens förutsättningar där enstaka förhållanden ofta jämförs med våra grannländer.

Syftet med det här projektet är att ta fram ett övergripande kunskapsunderlag för att underlätta fortsatta diskussioner, analyser och slutsatser om vad som kännetecknar Sveriges äldreomsorg i jämförelse med de andra nordiska ländernas. Vi kommer att bland annat att jämföra organisation och styrning, insatser, kompetensförsörjning och bemanning, kontinuitet och utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser.