Inom ramen för uppdraget ska vi särskilt analy­sera vilka förutsätt­ningar som finns i dag för att uppnå en ändamålsenlig kom­petens­försörjning och digitalisering, samt redovisa kostnadseffektiva åtgärder som ansvariga huvudmän och arbetsgivare vid behov kan överväga för att stimulera en utveckling av primärvården på landsbygden.

I upp­draget ingår att föreslå hur den nationella, regionala och lokala nivån på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan främja tillgängligheten. Vi ska även redovisa goda exempel på utveckling och effektiva lösningar inom Sverige, samt kartlägga hur andra länder stimulerar utveck­lingen av primär­vården i landsbygd.

Utredningen görs på uppdrag av regeringen.

Dela sidan