Covid-19-pandemin leder till stora samhällsutmaningar. Det finns en risk att de mest utsatta i samhället drabbas hårt, vilket kan leda till ett ökat tryck på socialtjänsten i landets kommuner. Arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, brottslighet, psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, är sådant som riskerar att öka på grund av pandemin.

Uppdragets syfte är att analysera eventuella konsekvenser av pandemin, särskilt för dem som lever i områden med socioekonomiska utmaningar. Det är ett led i regeringens arbete med att stärka beredskapsläget inom individ- och familjeomsorgen och kan också utgöra ett stöd i kommunernas planering.

Vi redovisar uppdraget till regeringen senast den 29 januari 2021.