Kontinuitet i primärvården – för vem, hur och när?

Vilka former av kontinuitet efterfrågar befolkningen och i vilka situationer? Hur kan primärvården bättre möta patienternas behov av kontinuitet?

Publiceras jun 2020

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Kontinuitet ses som en förutsättning för en god och effektiv vård, och betonas särskilt inom primärvården. Frågan är för vem, hur och när? Vårdcentraler har brister i tillgänglighet och kompetensförsörjning och många patienter saknar idag kontinuitet och samordning i sin kontakt med hälso- och sjukvården.

För att förbättra områden såsom kontinuitet och tillgänglighet är det sannolikt nödvändigt med prioriteringar. Vi kommer därför att ta reda på vilka egenskaper hos vårdcentraler befolkningen tycker är viktiga, där olika förutsättningar för kontinuitet är en av frågorna vi analyserar. Vi ska även undersöka hur vårdcentraler eller motsvarande bättre kan tillgodose patienternas behov av kontinuitet.

Målet med projektet är att ge beslutsfattare och vårdpersonal stöd i deras prioriteringar och ansträngningar med att göra primärvården mer personcentrerad.

Projektet kommer att redovisas sommaren 2020.

Dela sidan