Knytnävar som bildar ett torn

Ledarskap i kommunalt finansierad vård och omsorg

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag till nationella insatser för utveckling och samordning av ledarskapsfrågor inom kommunalt finansierad vård och omsorg.

Publiceras feb 2021

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Kommunerna står inför flera utmaningar, bland annat demografiska förändringar med en åldrande befolkning, och behöver säkerställa kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Ledarskapet har en nyckelroll för kommunernas förmåga att rekrytera och behålla personer med rätt kompetens.

I uppdraget ska vi belysa bland annat förutsättningarna för ledarskap inom kommunal vård och omsorg, tillgängligheten till ledarskapsutbildningar, möjliga samverkansarenor mellan olika aktörer och behovet av kunskapsunderlag. En viktig utgångspunkt i arbetet är resultatet av den nationella ledarskapsutbildning som genomfördes för äldreomsorgens chefer under 2013–2015. I uppdraget kommer vi att samråda med den nationella samordnaren för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre (S 2019:04).

Uppdraget ska redovisas till regeringen i februari 2021.

Dela sidan