Övergången från barn- till vuxensjukvård

Vad kan förbättra övergången från barn- till vuxensjukvård utifrån ungas perspektiv och erfarenheter? Vad säger forskningen om hinder och möjligheter i övergången?

Planerad publicering 2019

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Medicinska framsteg har lett till att antalet personer med långvariga eller kroniska sjukdomar som överlever till vuxen ålder ökat över tid. Det innebär även att antalet unga personer som övergår från barn- till vuxensjukvård blir allt fler.

Samtidigt pekar flera studier på att det finns problem förknippade med övergången. Något som även Vårdanalys Patient- och brukarråd bekräftar. Problemen riskerar bland annat att leda till försämrad hälsa och ökat nyttjande av akutsjukvård bland ungdomar med kroniska sjukdomar.

Vi intervjuar unga personer och vårdpersonal med erfarenhet av övergångar och analyserar litteratur på området, med målet att bidra med kunskap om hur övergångarna från barn- till vuxensjukvården kan utvecklas och förbättras.

Projektet kommer att redovisas under hösten 2019.

Projektledare
Eshat Aydin
08-690 41 65
eshat.aydin@vardanalys.se

Dela sidan