En hög och jämlik vaccinationstäckning är viktigt för att skydda individer mot sjukdom och för att minska smittspridningen och behovet av sjukhusvård. I slutet av 2020 inleddes vaccinationerna mot covid-19 och viljan att vaccinera sig har generellt varit hög i Sverige. Men det finns geografiska områden och grupper där vaccinationstäckningen är eller riskerar att bli lägre. Regioner och myndigheter genomför tillsammans med andra aktörer en mängd insatser för att öka vaccinationstäckningen. Arbetet innebär en unik möjlighet till lärande när det gäller samhällets samlade förmåga att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa och vård.

Syftet med det här projektet är att identifiera lärdomar och insikter från arbetet med att uppnå en hög och jämlik vaccintäckning. Målet är att projektet ska bidra till det samlade lärandet av hanteringen av covid-19 och utgöra underlag för utveckling, förbättring och lärande på systemnivå.