äldre man med kryckor

Samverkan vid utskrivning från sluten vård

Vi har regeringens uppdrag att följa genomförandet av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft den 1 januari 2018.

Publiceras 01 apr 2020

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Uppföljningen görs för att regeringen ska kunna följa arbetet med att genomföra lagen samt för att säkerställa att lagstiftningen får den effekt som regeringen önskar. Inom ramen för uppdraget ska vi särskilt analysera landstings och kommuners utvecklingsarbete kring utskrivningsprocessen samt effekter av lagstiftningen för huvudmännen och för patienterna.

Uppdraget ska  slutredovisas senast den 1 april 2020.

 

Dela sidan