äldre håller hand

Socioekonomiska skillnader i cancervården

Hur ser de socioekonomiska skillnaderna ut när det gäller behandlingsinsatser, väntetider och sjukdomsupptäckt i cancervården? Vi vill bidra med en bred och sammanhållen genomlysning av jämlikheten i cancervården.

Publiceras dec 2019

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Vi kommer att analysera socioekonomiska skillnader vad gäller behandlingsinsatser, väntetider och sjukdomsupptäckt i cancervården. Bland annat kommer vi att presentera nytt empiriskt material och mer långtgående analyser av datamaterial än vad som gjorts i tidigare uppföljningar. Därigenom hoppas vi kunna bidra med en bred och sammanhållen genomlysning av jämlikheten i cancervården så att strategier kan utformas för att komma tillrätta med skillnaderna.

Vår analys baseras på kvalitetsregister som kopplas till bakgrundsinformation från register hos SCB och Socialstyrelsen för några av de största cancerdiagnoserna. Vi genomför projektet i samarbete med kvalitetsregister och forskare.

Dela sidan