Systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga

Hur kan förutsättningarna för lärande och kvalitetsutveckling inom den sociala dygnsvården för barn och unga förbättras? Vad behöver göras för att införa ett samlat nationellt uppföljningssystem?

Släpps: Nov 2018

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Placerade barn är en på många sätt utsatt grupp, med sämre hälsa och livsvillkor jämfört med andra barn och större risk för ohälsa och sociala problem i vuxen ålder. De är föremål för en av de mest ingripande åtgärder som det offentliga kan utföra, men har inte lika stora möjligheter som vuxna att föra sin egen talan. Samtidigt saknas i stor utsträckning vetenskapligt underlag om nyttan och effekterna av olika vård- och behandlingsinsatser. Det finns därför ett stort behov av systematiskt lärande i andra former.

Vi vill därför belysa vilka områden som vore önskvärda att inkludera i ett samlat nationellt system för uppföljning, och vad det finns för förutsättningar för att införa ett sådant system.

Projektet kommer att redovisas under hösten 2018.

Dela sidan