två läkare

Underlag till ett program för stärkt ledarskap

Vi har regeringens uppdrag att ta fram underlag till ett nationellt program för samordning av ledarskap i hälso- och sjukvården, baserat på slutsatser och rekommendationer i vår tidigare rapport Visa vägen i vården.

Släpps: apr 2019

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

I oktober 2017 släppte vi rapporten Visa vägen i vården där vi hade i uppdrag att se över på vilket sätt regeringen och dess myndigheter kan stödja landstingen i deras arbete med att utveckla och stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården. Vi föreslog bland annat ett program som kan bidra till stärkt utvecklingskraft i hälso- och sjukvården. I det ingick exempelvis spridning av kunskap kring ledarskap och organisation och ökade möjligheter till dialog mellan statliga och regionala ledare. Regeringen har nu gett oss i uppdrag att ta fram underlag till ett sådant nationellt program.

I uppdraget ingår att titta närmare på dagens utbud av och tillgänglighet till ledarskapsutbildningar, möjliga samverkansarenor för erfarenhetsutbyten och lärande mellan olika aktörer och nivåer, behov av kunskapsunderlag för en mer ändamålsenlig ledarskapsutveckling samt grundutbildningarnas roll. I uppdraget kommer vi att fokusera på strukturella insatser som olika aktörer i hälso- och sjukvårdssystemet kan ansvara för.

Projektet kommer att drivas i nära dialog med relevanta intressenter och kommer att redovisas under våren 2019.

Dela sidan