Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp införs från och med 2020 för en rad sjukdomsområden, exempelvis stroke och TIA, höftledsartros och reumatoid artrit. Syftet är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad, sammanhållen och helhetsorienterad process.

Vi kommer att följa införandet och analysera om vårdförloppen bidrar till en mer personcentrerad, sammanhållen, effektiv och jämlik vård av god kvalitet.