Två kvinnor

Uppföljning av regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

Vi har regeringens uppdrag att följa upp och analysera hur berörda aktörer, myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört insatser inom ramen för satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

Släpps: Jul 2018

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Vi kommer att följa upp samverkan mellan de berörda aktörerna, till exempel Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting, och analysera hur deras samverkan har bidragit till insatserna. Dessutom kommer vi att analysera framgångsfaktorer i arbetet med att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Vi kommer också att titta på vilka förutsättningar som finns för att insatserna på lång sikt ska kunna bidra till en bättre vård för dessa personer. Vi ska särskilt granska insatserna utifrån ett patient- och medborgarperspektiv.

Vi kommer att slutredovisa uppdraget senast den 7 juli 2018.

Dela sidan