Regeringen genomför just nu en stor satsning för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor. En del är överenskommelser som slutits mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet baseras på att landsting och regioner själva identifierar och genomför insatser, men centrala delar är bland annat att stärka bemanningen och kompetensförsörjningen samt att öka kunskaperna i vården om sjukdomar som kvinnor ofta får. Överenskommelserna avser arbete inom primärvården, förlossningsvården och övrig vård som rör kvinnors hälsa.

Vi har fått i uppdrag att följa upp och analysera satsningen på förlossningsvård och andra insatser för kvinnors hälsa. Vi följer också upp införandet av avgiftsfri nationell screening för mammografi samt införandet av kostnadsfria preventivmedel för unga under 21 år.

Vi avrapporterar vid tre tillfällen: våren 2018, våren 2019 och hösten 2020.

Dela sidan