Sedan 2015 genomför regeringen en satsning för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa. Större delen av satsningen består av överenskommelser som slutits mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 7 miljarder har fördelats på regionerna mellan 2015 och 2021. Centrala delar i överenskommelserna är att stärka bemanning och kompetensförsörjning samt att öka kunskaperna i vården om förlossningsvården och kvinnors hälsa. Vård- och omsorgsanalys har tidigare haft ett uppdrag som innebar att följa upp satsningen under åren 2015-2019.

Vi kommer att kartlägga de insatser som regioner och myndigheter har genomfört som en följd av satsningen med fokus på insatser som påbörjats 2020 och senare. Vi ska också beskriva hur förlossningsvården och övrig vård som rör kvinnor har utvecklats under den period som satsningen omfattar.

En delrapportering av uppdraget publiceras i april 2022, och uppdraget slutrapporteras i maj 2023.

Läs tidigare rapporter om satsningen på kvinnors hälsa

Förlösande för kvinnohälsan? En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa. (Rapport 2020:11)

Avgiftsfri mammografi. En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa. (Rapport 2020:12)

Kostnadsfria preventivmedel till unga. En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa. (Rapport 2020:13)

Olik eller ojämlik? En analys av regionala skillnader i graviditetsvårdkedjan. (Rapport 2019:4)

I väntans tider. En delrapport om satsningen på kvinnors hälsa. (Rapport 2018:2)