Siluett av kvinna framför gardin

Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersvåld

Vi har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera Länsstyrelsen i Östergötlands läns arbete med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Publiceras 15 jun 2020

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Flera aktörer arbetar för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen i Östergötlands län har i uppdrag att samordna och stödja det arbete som pågår hos övriga länsstyrelser, nationella myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällesorganisationer.

Vår utvärdering av Länsstyrelsen i Östergötlands län ska omfatta de regeringsuppdrag som Länsstyrelsen har fått sedan 2011, särskilt arbetet med det nationella kompetensteamet och den nationella stödtelefonen till yrkesverksamma.

Utvärderingen ska redovisas till regeringen i juni 2020.

Dela sidan