bro

Utvärdering av hjälplinjen PrevenTell

Hur har PrevenTell bedrivit sin verksamhet i förhållande till sitt uppdrag? Vilka ekonomiska förutsättningar har verksamheten haft? Vilka möjligheter har landstingen att med egna medel utveckla verksamheten på nationell nivå?

Släpps: mar 2019

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

PrevenTell är en nationell hjälplinje för den som upplever sig ha tappat kontrollen över sin sexualitet, känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. Det är ANOVA vid Karolinska universitetssjukhuset – ett centrum för klinisk utredning och behandling inom andrologi, sexualmedicin och transmedicin – som driver PrevenTell. ANOVA utbildar också yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med personer som utövar eller riskerar att utöva sexuellt våld.

ANOVA har sedan 2012 fått statsbidrag på 3 miljoner kronor per år för att driva och vidareutveckla PrevenTell, samt för att ta fram ett utbildningsmaterial för och utbilda yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med ovan nämnda riskgrupp.

Vi har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera PrevenTell och det utbildningsprogram för yrkesverksamma som bedrivs av ANOVA. I vårt uppdrag ingår att undersöka hur verksamheten har bedrivits i förhållande till det som har angetts i regeringens beslut om beviljande av medel, verksamhetens ekonomiska förutsättningar samt möjligheten för landstingen att med egna medel utveckla verksamheten på nationell nivå.

Projektet kommer att redovisas under våren 2019.

Dela sidan