Äldre person som håller i läsplatta

Välfärdsteknikens effekter

Hur påverkar en ökad användning av välfärdsteknik kvinnor och män inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning? Hur påverkas brukare, personal, anhöriga och omsorgens organisation?

Publiceras 27 mar 2020

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Under de kommande decennierna kommer andelen äldre i befolkningen växa, särskilt andelen män och kvinnor över 80 år. Samtidigt kommer andelen personer i förvärvsaktiv ålder att sjunka. Den demografiska utvecklingen innebär att behoven av välfärdstjänster ökar.

Ökad användning av välfärdsteknik, som till exempel gps-larm och tillsyn via kamera, kan innebära potential att effektivisera kommunal verksamhet, och samtidigt stärka kvalitet och arbetsmiljö i omsorgen.

Välfärdsteknik kan ha stor betydelse för den enskilde brukaren och innebära ökad självständighet, delaktighet och trygghet. Samtidigt uppstår både utmaningar och möjligheter vad gäller personlig integritet, livskvalitet, arbetsvillkor och organisationsformer.

Regeringen har därför gett oss i uppdrag att kartlägga och analysera effekterna av välfärdsteknik ur flera olika perspektiv.

Dela sidan