Studien International Health Policy Survey (IHP) genomförs årligen i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund. Syftet är att ge underlag till ett förbättrat beslutsfattande i hälso- och sjukvården. I ett rullande treårsschema vänder sig studien till tre olika grupper: befolkningen som helhet (från 18 år), den äldre delen av befolkningen (från 65 år) och läkare i primärvården. Frågorna till befolkningen rör bland annat tillgänglighet till vård och information, delaktighet och samordning inom vården. Frågorna till läkarna i primärvården rör bland annat hur de upplever kvaliteten på vården, sin arbetssituation samt tillgängligheten och samordningen inom vården.

Förutom Sverige ingår Australien, Frankrike, Kanada, Norge, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA i studien. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag genomfört den svenska delen av studien sedan 2014.

2021 års studie riktade sig till befolkningen, från 65 år och äldre.

De första resultaten publicerades på vår webbplats i november 2021: Vården ur befolkningens perspektiv, 65 år och äldre

Den fullständiga rapporten publiceras i mars 2022.

Läs tidigare studier inom projektet IHP

Har du frågor om enkäten?

Här kan du läsa mer om enkäten IHP 2021.

Taggar

IHP