Människor kliver av och på en spårvagn

Vården ur befolkningens perspektiv (IHP 2020)

Vilka erfarenheter har den svenska befolkningen av vården när det gäller till exempel tillgänglighet, information, delaktighet och samordning av vårdkontakter? Hur ser motsvarande erfarenheter ut bland befolkningarna i andra jämförbara länder?

Publiceras dec 2021

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Studien International Health Policy Survey (IHP) genomförs årligen i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund. Syftet är att ge underlag till ett förbättrat beslutsfattande i hälso- och sjukvården. I ett rullande treårsschema vänder sig studien till tre olika grupper: befolkningen som helhet (från 18 år), den äldre delen av befolkningen (från 65 år) och läkare i primärvården. Frågorna till befolkningen rör bland annat tillgänglighet till vård och information, delaktighet och samordning inom vården. Frågorna till läkarna i primärvården rör bland annat hur de upplever kvaliteten på vården, sin arbetssituation samt tillgängligheten och samordningen inom vården.

Förutom Sverige ingår Australien, Frankrike, Kanada, Norge, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA i studien. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört den svenska delen av studien sedan 2014.

2020 års studie riktar sig till befolkningen som helhet (från 18 år). Undersökningen görs genom en enkät till 9 000 slumpvis utvalda personer, från 18 år och uppåt.

Resultaten presenteras i december 2021.

Tidigare rapporter från IHP-studien

Senaste IHP-studien som riktade sig till befolkningen (2016): Vården ur befolkningens perspektiv 2016 

Senaste IHP-studien som riktade sig till primärvårdsläkare (2019): Internationell jämförelse av primärvården

Samtliga rapporter från IHP-studien

Dela sidan