Nationella insatser kan ge bättre ledarskap i hälso- och sjukvården

En ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, som publiceras idag ger förslag på inriktning och mål för nationella insatser som kan utveckla ledarskapet i hälso- och sjukvården. Ledarskapet är centralt för att möta de stora omställningar vården står inför, och Vårdanalys föreslår insatser för att: Öka kompetensen hos chefer och ledare när det gäller att arbeta med systemutveckling, förändringsledning och personcentrering Främja en mer kunskapsbaserad ledarskapsutveckling Göra det mer attraktivt att vara chef och ledare inom hälso- och sjukvården

Rapporten, Åt samma håll, har tagits fram på uppdrag av regeringen, och är ett underlag med förslag på nationella insatser för ett stärkt ledarskap inom hälso- och sjukvården. I uppdraget har Vårdanalys haft fokus på statens stödjande och kompletterande roll i arbetet med att utveckla ledarskapet. Landsting och kommuner har huvudansvaret för ledarskapsutvecklingen i sina verksamheter.

-Chefer och ledare har en nyckelroll när det gäller de stora omställningar som hälso- och sjukvården står inför, till exempel arbetet med att göra vården mer samordnad utifrån ett patientperspektiv och att ta tillvara digital teknik, säger Kajsa Westling, projektledare, Vårdanalys.

I rapporten lämnar Vårdanalys rekommendationer till regeringen, bland annat att inslagen av ledarskapsfrågor och systemförståelse stärks på grundutbildningarna för vårdens professioner. Vi föreslår också mer medel för praktiknära forskning om ledarskap, ledning och styrning. Vi lämnar även rekommendationer som kan bidra till landstingens och kommunernas arbete med ledarskapsutveckling.

– Det är viktigt med ett systematiskt arbete för att skapa bättre förutsättningar för chefer. Det kan handla om att tydliggöra uppdrag och mandat, utveckla administrativa stödstrukturer och se över storleken på chefers personalgrupper, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Vårdanalys.

Rapporten Åt samma håll finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information:
Anne Rådestad, presskontakt
08-690 41 68, anne.radestad@vardanalys.se

Dela sidan