Bemötande

2016-06-28

Omotiverade skillnader i socialtjänsten

Vi har på regeringens uppdrag genomfört en förstudie för att belysa förutsättningarna att analysera om det finns omotiverade skillnader i bemötande, bedömning och...