Delaktighet

2012-12-30

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård

Vi har låtit göra en internationell extern utvärdering av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård. En av de viktigaste slutsatserna är att sv...

2012-11-28

Grönt ljus för öppna jämförelser?

Vi har utvärderat den årliga rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Det är den första, heltäckande, aktuella och oberoende ...

2012-10-12

Patient-centeredness in Sweden’s health system

This highlight report has specifically been adapted for our seminar in Almedalen 2012, and presents the main results and conclusions from the...

2012-10-11

Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård

Har vården blivit mer tillgänglig sedan patienterna fått möjlighet att välja bland olika vårdgivare? Gäller detta i så fall för alla patientgrupper?...

2012-10-09

Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården?

I denna studie analyseras olika mått på patientupplevd kvalitet i primärvården. Studien tittar exempelvis på delaktighet, kontinuitet oc...