2013-05-23

Centralisering med patienten i centrum

Vårdanalys utvärdering av patientperspektivet i rikssjukvården

2012-12-30

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård

En extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring

2012-11-28

Grönt ljus för öppna jämförelser?

Vårdanalys utvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården

2012-10-12

Patient-centeredness in Sweden’s health system

2012-10-11

Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård

En kartläggning av kunskapläget

2012-10-09

Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården?