Funktionshinderorganisationer

2015-06-25

Sjukt engagerad

Patient- och funktionshinderrörelsens delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvården efterfrågas i allt högre grad av stat och landsting. Samtidigt saknas kunskap om rörelsen och strategier för att t...