Funktionsnedsättning

2019-09-13

Förskrivning av icke medicintekniska produkter som hjälpmedel

Hur påverkar den tekniska utvecklingen vad som kan fungera som hjälpmedel? Kan en surfplatta eller en mobiltelefon vara et...

2019-09-06

Välfärdsteknikens effekter

Hur påverkar en ökad användning av välfärdsteknik kvinnor och män inom äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning? Hur påverkas brukare, personal, anhöriga ...