Funktionsnedsättning

2020-05-14

Med varierande funktion

Nyttan med konsumentprodukter som hjälpmedel är överlag stor och för en del personer med funktionsnedsättning är produkterna nödvändiga hjälpmedel som stärker grundläggande kognitiva och kom...

2020-03-27

Innovation efter funktion

Välfärdsteknik inom omsorgen har övervägande positiva effekter för såväl brukare som närstående och personal. Den kan stärka brukarens självständighet, trygghet och delaktighet, närståend...