Funktionsnedsättning

2020-03-27

Innovation efter funktion

Välfärdsteknik inom omsorgen har övervägande positiva effekter för såväl brukare som närstående och personal. Den kan stärka brukarens självständighet, trygghet och delaktighet, närståend...

2019-09-13

Förskrivning av icke medicintekniska produkter som hjälpmedel

Hur påverkar den tekniska utvecklingen vad som kan fungera som hjälpmedel? Kan en surfplatta eller en mobiltelefon vara et...