Hjälpmedel

2020-05-14

Med varierande funktion

Nyttan med konsumentprodukter som hjälpmedel är överlag stor och för en del personer med funktionsnedsättning är produkterna nödvändiga hjälpmedel som stärker grundläggande kognitiva och kom...