Hjälpmedel

2019-09-13

Förskrivning av icke medicintekniska produkter som hjälpmedel

Hur påverkar den tekniska utvecklingen vad som kan fungera som hjälpmedel? Kan en surfplatta eller en mobiltelefon vara et...