Nationella riktlinjer

2015-11-04

Lång väg till patientnytta

Vi har haft regeringens uppdrag att göra en samlad uppföljning av de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv. I uppföljningen analyseras tre frågeställningar: I vi...