2012-12-30

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård

En extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring

2012-10-12

Patient-centeredness in Sweden’s health system