Primärvård

2015-11-10

Vårdval och jämlik vård inom primärvården

Vi har genomfört en jämförande studie av de fördelningsmässiga konsekvenserna av vårdvalet i tre landsting: Stockholms läns landsting, Västra Götalands...

2014-03-26

VIP i vården?

Allt fler människor i Sverige lever allt längre. Denna positiva utveckling innebär samtidigt att allt fler personer hinner utveckla de kroniska sjukdomar som normalt följer av ökad ålder. För vården och oms...

2013-08-21

Vad vill patienten veta för att välja?

Sedan 2010 är landstingen skyldiga att erbjuda vårdval i primärvården. En omdiskuterad fråga har varit om allmänheten har tillräcklig information för att göra med...

2013-02-06

Vem har vårdvalet gynnat?

I en jämförande studie mellan tre landsting har vi undersökt hur upplevd tillgänglighet och vårdutnyttjande utvecklats efter införandet av vårdvalsreformen.

2012-10-09

Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården?

I denna studie analyseras olika mått på patientupplevd kvalitet i primärvården. Studien tittar exempelvis på delaktighet, kontinuitet oc...