2021-02-24

Läget för ledarna

Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg

2021-02-12

Effekten av IBIC

Utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum i socialtjänsten

2021-01-29

Under rådande omständigheter

Konsekvenser av covid-19 för socialtjänstens individ- och familjeomsorg

2020-09-15

Se till den som liten är

En utvärdering av det nationella kunskapscentrumet Barnafrid

2019-11-26

Social kompetens

Om kompetensförsörjningen av handläggare i socialtjänsten

2018-12-20

Implementering i vården och omsorgen

2018-11-22

Fatta läget

Om systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga

2018-11-22

Lika läge för alla?

Om omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården

2018-08-31

Bäddat för utveckling

Ett kunskapsunderlag om förutsättningar för utvecklingsprojekt i vården och omsorgen

2016-12-21

Hittar vi hem?

En kartläggning och analys av den sociala dygnsvården för barn och unga

2016-06-28

Omotiverade skillnader i socialtjänsten

En förstudie