2020-10-01

Patientinformation inom tandvården

Hur ser patienter på informationen som ges inom tandvården och hur kan den utvecklas? Vilken information efterfrågar patienter och hur söker patienter efter information?

2015-05-07

Tandlösa tandvårdsstöd

En analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen