2013-05-23

Centralisering med patienten i centrum

Vårdanalys utvärdering av patientperspektivet i rikssjukvården