Kunskapsunderlag till beslutsfattare

Vi tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Vi fokuserar på områden som är viktiga för patienter, brukare och medborgare inom områden där vi ser stor förbättringspotential. Vilka verksamheter vi ska analysera fastställs varje år i en särskild analysplan som vi lämnar till regeringen. De flesta projekt väljer vi själva, men vi får också uppdrag från regeringen.

I myndighetens uppdrag ingår även att bedriva omvärldsbevakning och genomföra internationella jämförelser. Här kan du läsa mer om vårt internationella arbete.

Fokus på patientens och brukarens perspektiv

Patient-, brukar- och medborgarperspektivet är det som genomsyrar vårt arbete. Vi har ett nära samarbete med patienter, brukare och deras företrädare. Särskilt viktigt är vårt eget patient- och brukarråd, som bland annat består av företrädare för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder. Vi har också en befolkningspanel som består av slumpmässigt rekryterade personer ur befolkningen. Befolkningspanelen gör att vi regelbundet kan undersöka och följa befolkningens åsikter om och erfarenheter av hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Läs mer om Vård- och omsorgsanalys befolkningspanel.

En oberoende analysmyndighet

Vård- och omsorgsanalys är en oberoende och renodlad analysmyndighet. Vi är oberoende i den meningen att vi granskar och analyserar utan att själva vara involverade i hur vården och omsorgen bedrivs. Till exempel utarbetar vi inte riktlinjer eller tar fram föreskrifter. Därmed är vi också oberoende från de verksamheter och aktörer som vi analyserar, till exempel regioner, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bildades 2011 och har runt 50 medarbetare.

Vårt kortnamn och logotyp

Från december 2020 använder vi kortnamnet och logotypen Vård- och omsorgsanalys (tidigare Vårdanalys) i våra texter och rapporter. Kortnamnet används omväxlande med vårt fullständiga namn Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Årsredovisningar

Här hittar du våra årsredovisningar för de tre senaste åren.

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021