Press

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon på Vårdanalys kan vi hjälpa dig att hitta rätt person eller ordna en intervju. Vi kan också ge dig aktuell information om vår verksamhet.

Om du vill beställa någon av våra publikationer, kontakta oss på registrator@vardanalys.se eller ladda hem på www.vardanalys.se.

För mer information kontakta:

Therese Östh
Kommunikationsansvarig
therese.osth@vardanalys.se
08-690 41 02

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 89
Tel vxl: 08-690 41 00
www.vardanalys.se

Dela sidan