Vi tar emot enbart emot fakturor via e-fakturering

Vi tar enbart emot e-fakturor. Observera att pdf-faktura inte är ett godkänt format.

Vår elektroniska adress är Peppol 0007:2021006412.

Vårt GLN-nummer är 7340093207539.

Om ni inte har ett affärssystem eller är ansluten till en e-faktureringstjänst

Ni kan kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Lösningen innebär att ni manuellt registrerar fakturan direkt i portalen.

Kontakta oss på registrator@vardanalys.se för att få en länk för registrering i leverantörsportalen.

När ni har registrerat er i leverantörsportalen behöver ni först söka fram Statens servicecenter och därunder finns Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och övriga anslutna myndigheter.

Mer information

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den europeiska standarden Peppol BIS Billing 3. Observera att pdf-faktura inte är ett godkänt format.

Mer information om e-fakturering från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG):

E-faktura för dig som leverantör
Så ansluter ni er till Peppol

Betalningsvillkor och fakturareferens

Betalningsvillkoret ska vara 30 dagar.

Fakturor ska märkas med relevant fakturareferens. Fakturareferenser från Vård- och omsorgsanalys består av Namn/konto/kostnadsställe/projektkod. Ett exempel på fakturareferens är alltså Namn Namnsson/5791/20131/L33101.