Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. Denna information riktar sig till våra leverantörer som behöver ansluta sig för att skicka e-fakturor (Svefakturor) till oss. Leverantörer som skickar enstaka eller få fakturor kan kostnadsfritt ansluta sig till leverantörsportalen, se sist på denna sida.

Mer information om e-fakturering för dig som är leverantör till offentliga aktörer finns hos Myndigheten för digital förvaltning.

E- faktura (Svefaktura) via PEPPOL

Uppgifter ni behöver för att kunna skicka e-faktura (Svefaktura) till oss via PEPPOL-nätverket:

Adress i PEPPOL: 0007: 2021006412

Vi tar emot E-faktura (Svefaktura) 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt e-faktura (Svefaktura) 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats:
https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/peppol

Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till oss via PEPPOL (till exempel om ni redan har en annan e-fakturaleverantör) finns andra alternativ enligt nedan.

E-faktura (Svefaktura) med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår Partsidentitet: 2021006412 (vårt organisationsnummer)
Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1376

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats:
http://sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefaktura/svefaktura10sftisenklafaktura.2075.html

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

 E-faktura (Svefaktura) via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress (se information under rubriken E-faktura (Svefaktura) med transportprofil Bas, ovan).

E-faktura via direktintegration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss.

Leverantörsportal för mindre leverantörer

Om inget av ovanstående alternativ passar kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen Visma Supplier Center så att den kan aktiveras.