Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard Peppol BIS Billing 3. Vård- och omsorgsanalys omfattas av detta regelverk och tar därmed enbart emot e-faktura via Peppol. Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.

E-faktura via Peppol

Vi tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket.
Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2021006412.

Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är ansluten till en e-faktureringstjänst

Ni kan kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Lösningen innebär att ni manuellt registrerar fakturan direkt i portalen. Kontakta i så fall oss på e-postadressen registrator@vardanalys.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Proceedo Supplier Center).

Betalningsvillkor och fakturareferens

Betalningsvillkoret ska vara 30 dagar.

Fakturor ska märkas med relevant fakturareferens. Fakturareferenser från Vård- och omsorgsanalys består av Namn/konto/kostnadsställe/projektkod. Ett exempel på fakturareferens är alltså Namn Namnsson/5791/20131/L33101.

Lär dig mer

E-faktura för dig som leverantör
Så ansluter ni er till Peppol