Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 89

Telefonväxel: 08-690 41 00
E-post: registrator@vardanalys.se

Organisationsnummer: 202100-6412


Information om e-fakturering

Vi  använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo.

Läs mer här:
Att skicka e-faktura (Svefaktura) till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys