Vi bidrar till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen med patienterna och brukarna i fokus

En grupp människor i olika åldrar.
2024-06-13 nyhet

En grupp människor i olika åldrar. Åtgärder krävs för att möta befolkningens framtida behov och förväntningar på hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Befolkningen har höga förväntningar på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen framöver. För att kunna behålla dagens omfattning av det offentliga åtagandet krävs effektiviseringar, och flera aktörer behöver tillsammans diskutera hur hälso- och sjukvården och äldreomsorgen ska bli redo för framtiden….

Utredarna Erik Antonsson, Kerstin Gunnarsson och Peter Nilsson står leende i en korridor.
2024-06-04 nyhet

Utredarna Erik Antonsson, Kerstin Gunnarsson och Peter Nilsson står leende i en korridor. Befolkningspanelen bidrar till snabbare, bättre och mer exakta kunskapsunderlag

Vilka erfarenheter har befolkningen av hälso- och sjukvården, omsorgen och tandvården? I de flesta av Vård- och omsorgsanalys projekt finns ett behov av att ta reda på det. Därför har vi en särskild befolkningspanel som gör att vi snabbt kan…

Ylva Kalin.
2024-05-03 nyhet

Ylva Kalin. Uppföljningen av förlossningsvården och utvecklingen på området flickors och kvinnors hälsa pågår

I dagens delredovisning till regeringen beskriver vi hur vi planerar att ta oss an uppdraget fram till slutredovisningen i maj 2026.

Visa fler nyheter

Kalender

Hur kan Sveriges hälso- och sjukvård och äldreomsorg möta framtidens utmaningar med en åldrande och växande befolkning? Och hur har den ökade centraliserade styrningen i våra nordiska grannländer påverkat hälso- och sjukvårdens struktur och centrala mål?

Den 23 september bjuder vi in till ett frukostseminarium där vi diskuterar dessa frågor med utgångspunkt i två högaktuella rapporter. Läs mer om seminariet.

Seminarium om omställningen till en god och nära vård. Läs mer på arrangörens webbplats.

Presenterar rapporten ”En för alla. Erfarenheter av patientmedverkan i styrning och ledning av hälso- och sjukvården” på Funktionsrätts Sveriges årliga länskonferens.

visa fler händelser