Vi bidrar till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen med patienterna och brukarna i fokus

Jean-Luc af Geijerstam
2024-05-08 nyhet

Jean-Luc af Geijerstam Vård- och omsorgsanalys generaldirektör får förlängt förordnande

Regeringen förlänger Jean-Luc af Geijerstams förordnande som generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys med tre år.

Människor på ett torg.
2024-03-15 nyhet

Människor på ett torg. Sveriges befolkning har sämre erfarenheter av vården än befolkningen i nio andra länder

I en återkommande internationell undersökning har befolkningen i Sverige och i nio andra länder fått svara på frågor om sina erfarenheter av vården. Merparten av frågorna handlar om kontinuitet, personcentrering och tillgänglighet. Sverige har fortsatt svagare resultat än de andra länderna.

Händer som håller ihop pusselbitar.
2024-01-23 nyhet

Händer som håller ihop pusselbitar. Patientmedverkan skapar värde i utvecklingen av vården

Hur fungerar patientmedverkan i regionernas ledning och styrning av hälso- och sjukvården? I rapporten En för alla har vi fångat upp erfarenheter hos ett stort antal patientföreträdare och region- och verksamhetsföreträdare. Vi beskriver både utmaningar och framgångsfaktorer för en ändamålsenlig…

Visa fler nyheter

Kalender

Deltar i paneldiskussion om hur det offentliga åtagandet för vård och äldreomsorg kan organiseras och finansieras för att möta demografiska utmaningar och ökade kostnader. Läs mer hos arrangören Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).

Seminarium om omställningen till en god och nära vård. Läs mer på arrangörens webbplats.

visa fler händelser