Information om och från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på svenskt teckenspråk.

Om oss

Till sidan Om oss på vår webbplats.

Om våra rapporter

Sammanfattningar av utvalda rapporter

En för alla. Erfarenheter av patientmedverkan i styrning och ledning av hälso- och sjukvården (PM 2024:1)

Till sidan om rapporten En för alla på vår webbplats.