2015-11-10

Vårdval och jämlik vård inom primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande