2017-12-19

För säkerhets skull

Befolkningens inställning till nytta och risker med digitala hälsouppgifter