2017-12-12

Från medel till mål

Att organisera och styra mot en samordnad vård och omsorg ur ett patient- och brukarperspektiv