2023-11-10

Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd

Myndigheten för v...

2023-10-30

Patientöversikter inom EES och Sverige

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13).

2023-10-04

Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (SOU 2023:10, S2023/00827).

2023-08-30

En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen (Ds 2023:13) (S2...

2023-08-30

En uppväxt fri från våld – en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande öve...

2023-08-22

En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över förslaget En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanal...

2023-08-08

Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (SOU 20...

2023-06-22

”Jag ville fördjupa mig inom styrningen av vården och omsorgen”

Vi tar regelbundet emot praktikanter på myndigheten. Vi ställde några frågor till Fredrik Strelert som studerat ...

2023-06-08

Vård- och omsorgsanalys generaldirektör leder utredningen om hälso- och sjukvårdens huvudmannaskap

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten f...

2023-06-08

”Välfärdstekniken behöver utgå från både individens och personalens behov och förutsättningar”

Digitalisering och välfärdsteknik förväntas ge st...

2023-06-02

Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remiss...

2023-05-03

Vad ska till? Ett samtal om läget i primärvården

Primärvården ska vara befolkningens första kontakt med vården och bland annat ansvara för förebyggande arbete, diagnostik, behandling och rehab...