2022-05-18

Nationell uppföljning av vården ur patientens perspektiv

Vård- och omsorgsanalys har gjort en indikatorbaserad uppföljning av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Fem frågor till Kajsa...

2022-02-17

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande öve...

2022-02-08

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Börja med bar...

2022-01-28

Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Reglering av privata sjukvår...

2022-01-11

Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna insatser utan samtycke

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Socialstyrelsens författningsförsl...

2021-12-22

Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över promemorian Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåt...

2021-11-26

Möt Johanna Adami ­­­– ny styrelseordförande för Vård- och omsorgsanalys

Tre frågor till Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola, och ny styrelseordförande...

2021-10-27

Vi utvärderar patientlagens genomslag

Patientlagen trädde i kraft 2015 för att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Vård- och oms...

2021-10-06

Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över bet...

2021-09-28

Vi följer omställningen till en god och nära vård

Vård- och omsorgsanalys har i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård.

2021-09-27

Vi utvärderar överenskommelsen om digitalisering i äldreomsorgen

Vård- och omsorgsanalys har i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera den statliga satsningen som initierades ...

2021-08-27

När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet När behovet får styra –...