2024-05-08

Vård- och omsorgsanalys generaldirektör får förlängt förordnande

Regeringen förlänger Jean-Luc af Geijerstams förordnande som generaldirektör för Myndigheten för vård- och omso...

2024-03-13

Sveriges befolkning har sämre erfarenheter av vården än befolkningen i nio andra länder

I en återkommande internationell undersökning, International Health Policy ...

2024-02-01

Nationell uppföljning, styrning och organisering i fokus 2024

Den 1 februari varje år presenterar vi en omvärldsanalys som summerar läget inom hälso- och sjukvården, omsorgen och tandvår...

2023-11-30

Socialtjänstens stöd till hedersvåldsutsatta behöver stärkas

Socialtjänsten behöver mer kunskap och kompetens för att bedöma risker och behov inom hedersrelaterat våld och förtryck...

2023-11-30

”En av många pusselbitar som ska bidra till målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra”

Nyhet 2023-11-30 Socialstyrelsen hade under åren 2020–2022 i uppd...

2023-10-26

Fast läkarkontakt i primärvården ökar inte enligt befolkningen

För andra året i rad har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kartlagt uppfyllelsen av de mål om fast läkarkontakt...