Om undersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Vård- och omsorgsanalys en enkätundersökning om vad medborgare 65 år och äldre tycker om hälso- och sjukvården.

Du som har fått enkäten hittar mer information om undersökningen och relevanta kontaktuppgifter i brevet du fått med inbjudan till att delta i enkätundersökningen.

Vill du återkalla ditt samtycke och få dina personuppgifter raderade?

Om du har besvarat enkäten men vill återkalla ditt samtycke till att Vård- och omsorgsanalys behandlar dina personuppgifter och få dina uppgifter från undersökningen raderade hos Vård- och omsorgsanalys, så kan du skriva in det nummer du fått i inbjudan till undersökningen i fältet längst ner på den här sidan. Ditt nummer hittar du högst upp i mitten på framsidan av brevet med inbjudan att delta i undersökningen. Vi kommer då att ta bort alla de personuppgifter vi har om dig från enkätundersökningen.

Mer information

Du som har fått inbjudan att delta i enkätundersökningen hittar mer information om undersökningen och relevanta kontaktuppgifter i brevet du fått med inbjudan till att delta i enkätundersökningen. I brevet finns även information om hur dina personuppgifter behandlas.

Fyll i ditt nummer i fältet för att återkalla samtycke