Om undersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Vård- och omsorgsanalys en enkätundersökning om vad primärvårdsläkare tycker om hälso- och sjukvården.

Du som har fått inbjudan att delta i enkätundersökningen hittar mer information om undersökningen och relevanta kontaktuppgifter i brevet du fått med inbjudan. I brevet finns även information om hur dina personuppgifter behandlas.

Vill du återkalla ditt samtycke?

Har du besvarat enkäten men vill återkalla ditt samtycke till att Vård- och omsorgsanalys behandlar dina personuppgifter? Skriv in det nummer du fått i inbjudan till undersökningen i fältet. Ditt nummer hittar du högst upp i mitten på framsidan av brevet med inbjudan att delta i undersökningen.

Fyll i ditt nummer i fältet för att återkalla samtycke