Återkalla samtycke för enkäten Kvinnors hälsa

Om undersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Vårdanalys en enkätundersökning om vården i samband med graviditet och förlossning.

Enkätundersökningen genomförs inom ramen för Vårdanalys uppdrag att följa upp regeringens satsning på förbättrad förlossningsvård och andra insatser för kvinnors hälsa. Som en del i det arbetet vill vi fråga kvinnor som har fött barn om deras erfarenheter av och uppfattning om vården vid graviditet och förlossning.

6 000 slumpmässigt utvalda kvinnor har tillfrågats om att delta i undersökningen.

Du som har fått enkäten hittar mer information om undersökningen och relevanta kontaktuppgifter i brevet du fått med inbjudan till att delta i enkätundersökningen.

Allmän information om hur Myndigheten för vård- och omsorgsanalys behandlar personuppgifter hittar du här: Så behandlar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys personuppgifter

Vill du återkalla ditt samtycke och få dina personuppgifter raderade?

Om du har besvarat enkäten men vill återkalla ditt samtycke till att Vårdanalys behandlar dina personuppgifter och få dina uppgifter från undersökningen raderade hos Vårdanalys, så kan du skriva in ditt ID-nummer i fältet. Vi kommer då att ta bort alla de personuppgifter vi har om dig från enkätundersökningen.

Fyll i ditt ID-nummer för att återkalla samtycke

Ditt ID-nummer hittar du högst upp i mitten på framsidan av brevet med inbjudan att delta i undersökningen. Det står också på enkätens baksida.

Dela sidan