Om undersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en enkätundersökning om vården i samband med graviditet och förlossning.

Enkätundersökningen genomförs inom ramen för Vård- och omsorgsanalys uppdrag att följa upp regeringens satsning på förbättrad förlossningsvård och andra insatser för kvinnors hälsa. Som en del i det arbetet vill vi fråga kvinnor som har fött barn om deras erfarenheter av och uppfattning om vården vid graviditet och förlossning.

6 000 slumpmässigt utvalda kvinnor har tillfrågats om att delta i undersökningen.

Du som har fått enkäten hittar mer information om undersökningen och relevanta kontaktuppgifter i brevet du fått med inbjudan till att delta i enkätundersökningen.

Allmän information om hur Myndigheten för vård- och omsorgsanalys behandlar personuppgifter hittar du här: Så behandlar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys personuppgifter

Vill du återkalla ditt samtycke och få dina personuppgifter raderade?

Om du har besvarat enkäten men vill återkalla ditt samtycke till att Vård- och omsorgsanalys behandlar dina personuppgifter och få dina uppgifter från undersökningen raderade hos Vård- och omsorgsanalys, så kan du skriva in ditt ID-nummer i fältet. Vi kommer då att ta bort alla de personuppgifter vi har om dig från enkätundersökningen.

Fyll i ditt ID-nummer för att återkalla samtycke

Ditt ID-nummer hittar du högst upp i mitten på framsidan av brevet med inbjudan att delta i undersökningen. Det står också på enkätens baksida.