The European Observatory on Health Systems and Policies är en organisation under Världshälsoorganisationen (WHO) som stödjer och främjar evidensbaserat beslutsfattande inom hälso- och sjukvården, bland annat genom omfattande analyser och jämförelser av hälso-och sjukvårdssystemens utveckling i Europa.

The Health Systems and Policy Monitor Network (HSPM) är organisationens dynamiska webbaserade plattform som ger en detaljerad beskrivning av hälso- och sjukvårdssystemen i snart alla europeiska länder. Plattformen ska uppdateras kontinuerligt och ge aktuell information om reformer och politiska initiativ som pågår eller är under utveckling i de olika länderna. Syftet är att beslutsfattare, praktiker och forskare ska kunna följa, förstå och dra nytta av de olika förändringar och innovationer som sker i de nationella hälso-och sjukvårdssystemen i Europa.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, tillsammans med Ekonomihögskolan, Lunds universitet, ansvarar för Sveriges webbsida på HSPM och bevakar och uppdaterar regelbundet förändringar och reformer i den svenska hälso- och sjukvårdspolitiken.

Besök Sveriges sida på Health Systems and Policy Monitor

Besök Health Systems and Policy Monitor hemsida