European Observatory

Vårdanalys bevakar och uppdaterar tillsammans med Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Sveriges webbsida på European Observatory on Health Systems and Policy Monitors plattform.

The European Observatory on Health Systems and Policies är en organisation under Världshälsoorganisationen (WHO) som stödjer och främjar evidensbaserat beslutsfattande inom hälso- och sjukvården, bland annat genom omfattande analyser och jämförelser av hälso-och sjukvårdssystemens utveckling i Europa.

The Health Systems and Policy Monitor Network (HSPM) är organisationens dynamiska webbaserade plattform som ger en detaljerad beskrivning av hälso- och sjukvårdssystemen i snart alla europeiska länder. Plattformen ska uppdateras kontinuerligt och ge aktuell information om reformer och politiska initiativ som pågår eller är under utveckling i de olika länderna. Syftet är att beslutsfattare, praktiker och forskare ska kunna följa, förstå och dra nytta av de olika förändringar och innovationer som sker i de nationella hälso-och sjukvårdssystemen i Europa.

Vårdanalys, tillsammans med Ekonomihögskolan, Lunds universitet, ansvarar för Sveriges webbsida på HSPM och bevakar och uppdaterar regelbundet förändringar och reformer i den svenska hälso- och sjukvårdspolitiken.

Besök Sveriges sida på Health Systems and Policy Monitor

Besök Health Systems and Policy Monitor hemsida

Dela sidan