Deltar i panelsamtal om följsamheten till patientlagen. Seminariet arrangeras av Funktionsrätt Sverige och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Läs mer om seminariet på Almedalswebben.