Deltar i paneldiskussion om hur det offentliga åtagandet för vård och äldreomsorg kan organiseras och finansieras för att möta demografiska utmaningar och ökade kostnader. Läs mer hos arrangören Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).