I uppdraget ingår att analysera vilka kriterier som en redovisning av vårdens effektivitet och kvalitet bör grundas på samt vilken information och data som bör vara underlag för att redovisa vårdens effektivitet och kvalitet.

Förstudien ska dels bidra till att stärka patientens ställning genom att underlätta den enskildes val av vård- och omsorgsgivare, dels skapa bättre förutsättningar att följa upp om patientlagens intentioner om att stärka och tydliggöra patientens ställning uppfylls.

Om uppdraget på regeringens webbplats: Uppdrag att genomföra en förstudie för att stärka redovisningen av vårdens effektivitet och kvalitet